Rotumme virallisen rotujärjestön Saksanseisojakerhon tietokannasta (www.saksanseisojakerho.fi => tietokanta) löytyy tietoa kaikista Suomeen rekisteröidyistä pitkäkarvaisista saksanseisojista, kuten mm. kaikki koe- ja näyttelykertomukset sekä viralliset terveystutkimustulokset, joiden osalta tietokanta päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Samaisilla sivuilla on myös pitkäkarvaisen saksanseisojan oma sivu, jolla on mm. rotumme jalostuksen tavoiteohjelma. Tavoiteohjelmasta löytyy tietoa rotumme kehittymisestä Suomessa ja myös muissa maissa. Lisäksi Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä KoiraNetistä löytyy tilastotietoa rodustamme ja sinne tulevat mm. terveystutkimustulokset näkyviin nopeasti tutkimusten suorittamisen jälkeen.

Pitkäkarvaisella on myös oma rotukerho, Suomen Pitkäkarvakerho ry, jonka kotisivuilla  www.pkss.fi on paljon tietoa rodusta ja suomalaisista pitkäkarvaisista. Myös pitkäkarvaisen saksanseisojan tilannetta Suomessa kuvaavat tilastot löytyvät nykyään Suomen Pitkäkarvakerho ry:n sivuilta, joten vastaavat taulukot on poistettu täältä meidän sivuilta.

ULKOMAILTA TUOTUJA PITKÄKARVAISIA SAKSANSEISOJIA