'Metsästäjältä metsästäjälle' on mottomme. Haluamme omalta osaltamme olla ylläpitämässä rotumme alkuperäisiä käyttöominaisuuksia eli myymme pennun ainoastaan metsästävälle ostajalle. Uusille koiranomistajille yritämme tarjota apua koulutuskysymyksissä ym. niin, että sekä koira että isäntä/emäntä olisivat mahdollisimman tyytyväisiä.

Haluamme kunnioittaa rotumme rotumääritelmää ja saksalaisia jalostuskoirien tavoitteita, jotka on kirjattu mm. näin:
1. Ehdoton terveys
2. Hyvä hermorakenne ja terve luonne
3. Koetellut, vähintään hyvää keskitasoa
edustavat metsästystaipumukset kaikilta
monipuolisuusmetsästyskoiralta vaadituin osin
4. Rotutyyppi, rakenne ja karvapeite
rotumääritelmän mukaiset

Nämä samat jalostustavoitteet on kirjattu jalostuksen painopisteinä rotumme jalostuksen tavoiteohjelmaan, jonka on vahvistanut Saksanseisojakerho r.y. ja Suomen Kennelliitto r.y.

Olemme laatineet pennun ostajille kauppakirjaan liitettäväksi takuupaperin, jossa sitoudumme korvauksiin, mikäli pennussa ilmenee jokin metsästyskäyttöä rajoittava vika. Korvaussumma on määritelty vian vakavuuden suhteen aina koko kauppahinnan palauttamiseen asti. Vaikka kuinka pyrkii parhaaseen tulokseen, ei jalostuksessa voi koskaan olla varma lopputuloksesta, mutta takuupaperi osoittaa pennun ostajille suhtautumisemme, ja on meille itsellemmekin hyvä muistutus tavoitteissa pysymisestä. Jos maksamista alkaa tulla, pitää pysähtyä miettimään vakavasti seuraavaa siirtoa jalostuksen saralla. Pyrimme rehellisyyteen ja avoimuuteen, niin hyvässä kuin pahassa. Yksikään koira ei ole aivan täydellinen, vikoja tai parantamisen varaa on helppo löytää ja ne on parasta myös rehellisesti tunnustaa. Mielestämme rehellisyys ja avoimuus etu- ja jälkikäteen pennun ostajille on paras keino varmistaa heidän tyytyväisyytensä, mikä on sekä koiran että omistajien kannalta paras tilanne.

Saksalaiset merkittävämmät kasvattajat, jotka kasvattavat joka vuosi 1-2 pentuetta, ottavat itselleen vuosittain pari koiraa kasvamaan. He kouluttavat koirat ja jättävät omia jalostustavoitteitaan parhaiten vastaavat yksilöt itselleen, muut he myyvät koulutettuina käyttökoiriksi metsästäjille. Meillä tällaista mahdollisuutta ei ole, mutta silti haluamme pitää kiinni jalostuskoirille asetetuista kriteereistä. Pidämme kiinni myös jälkeläisarvostelusta: pentujen terveys- ja koenäytöt sekä näyttelymenestys kertovat enemmän emän jalostuksellisesta arvosta kuin nartun omat saavutukset. Mikäli jälkeläisnäytöt eivät vakuuta, on nartun uutta pennuttamista harkittava erittäin tarkkaan.

Mielestämme koiran pitää olla suhteellisen pienellä työllä koulutettavissa toimivaksi metsästyskoiraksi, jotta se on käyttökelpoinen tavalliselle metsästäjälle. Tähän liittyen koiran seisontataipumuksen on oltava voimakas ja löydyttävä ilman suurta työmäärää. Myös noutotaipumuksen on oltava voimakas, vainun erinomainen ja keskittymiskyvyn hyvä. Pitkäkarvaisen saksanseisojan koulutettavuuden tulee olla hyvä, se perustuu osaltaan haluun miellyttää isäntää. Lisäksi koiran tulee olla rauhallinen kotikoira ja helppo lasten kanssa, sillä suuri osa vuodesta kuluu kuitenkin kotinurkissa. Poikkeuksena on pentuaika: aktiivisen rodun pennut ovat kyllä tehneet tuhojansa kotona pentuaikana.Tiivistäen voisi sanoa, että emme tavoittele kasvatuksessamme'nerouden ja hulluuden rajaa'. Aina luotettava nelivetomaasturi on lähempänä tavoitteitamme kuin Ferrari.

piirros: Saija Suomaa